Επιλογή Σελίδας

Με μία ματιά

Ισορροπημένο μείγμα

61

ακινήτων

Εμπορικά Κέντρα - Κτήρια γραφείων - Ξενοδοχεία - Αποθήκες

471.000 τ.μ.

συνολική επιφάνεια κτηρίων

Σύγχρονο προϊόν

 

Σημαντική

γεωγραφική
διασπορά

χαρτοφυλακίου

θυγατρική της

Viohalco

μεγαλύτερη Α.Ε.Ε.Α.Π.
στην Ελλάδα

Έμπειρη

διοικητική ομάδα με διεθνή τεχνογνωσία

 

Εταιρική Παρουσίαση 2024 

 

 

Δημιουργούμε αξία