Η Αναμόρφωση της Αθήνας και του Πειραιά – Δημιουργώντας Μια Νέα Ποιότητα Ζωής 

Ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, τόνισε ότι οι αστικές αναπλάσεις συνιστούν επιτυχημένες παρεμβάσεις όταν καταφέρνουν να διατηρήσουν ποικίλες χρήσεις γης στην περιοχή όπου εφαρμόζονται, εντάσσονται αρμονικά και ενσωματώνονται λειτουργικά στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική και παρέχουν ισότιμη πρόσβαση προς όλους. Παράλληλα, κατά την κατασκευή πράσινων κτηρίων, όπως για παράδειγμα στα κτήρια The Orbit και Butterfly που ανέπτυξε η Noval Property στην Αθήνα (πιστοποιημένα κατά LEED σε επίπεδο Platinum και Gold αντίστοιχα), εφαρμόζονται οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με σκοπό τη βέλτιστη χρήση υλικών από ανακύκλωση, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργία φυτεμένων δωμάτων και πράσινων τοίχων, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες άνετης διαβίωσης στους χρήστες με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.

Μέσω των έργων ανάπτυξης που υλοποιεί η Noval Property, στοχεύει στην αναζωογόνηση της ζωής της γειτονιάς και την εισαγωγή χρήσεων που προσελκύουν επισκέπτες από άλλες περιοχές. Ο εμπορικός πόλος στο River West ωφελεί την γύρω περιοχή που συγκεντρώνει κυρίως βιομηχανικές χρήσεις, προσφέροντας τόνωση της τοπικής οικονομίας και αισθητική αναβάθμιση. Η ανάπλαση του ακινήτου της Noval Property στην οδό Πειραιώς, θα αποτελέσει έργο μικτών χρήσεων και ευελπιστεί να δημιουργήσει έναν πολιτιστικό πόλο μητροπολιτικής εμβέλειας σε συνέργεια με τα παρακείμενα Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και Φεστιβάλ Αθηνών.

Τα έργα αστικών αναπλάσεων και πράσινων κτηρίων της Noval Property επιχειρούν παρεμβάσεις σε τμήματα πόλεων στοχεύοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και συνολική πολεοδομική- κοινωνική -οικονομική ανάταξή τους. Υποστηρίζουν το σχεδιασμό των Δήμων, αυξάνουν τους κοινόχρηστους χώρους, αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον, ενθαρρύνουν το άνοιγμα του ιδιωτικού αστικού χώρου προς τους κατοίκους, εφαρμόζουν έξυπνη διαχείριση των υποβαθμισμένων κτηρίων ώστε η επανάχρησή τους να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην αναβάθμιση των πόλεων. Τέλος, στοχεύουν στη δημιουργία κουλτούρας ουσιαστικής συνεργασίας με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ βάσει αξίας χαρτοφυλακίου ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακίνητα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτήρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 430.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των ακινήτων την 31.12.2020 ήταν 364,6 εκ. ευρώ. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.