Επιλογή Σελίδας

Σχετικά με εμάς

Η Noval Property είναι Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (A.E.Ε.Α.Π.) εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που δραστηριοποιείται στους κλάδους της ανάπτυξης και επένδυσης σε ακίνητα.

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με υψηλή εμπορευσιμότητα και σημαντική γεωγραφική διασπορά, η Noval Property κατατάσσεται δεύτερη ανάμεσα στις υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ελλάδα.

Βασισμένη στην ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση, η Noval Property έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα στρατηγικό και επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης, με ελκυστικές προοπτικές και με στόχο να ενισχύσει και να εμπλουτίσει το ισορροπημένο μείγμα του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.

 

Παρουσίαση