Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000,...

Η Noval Property συμμετείχε στο Red Business Forum 2022

Η Noval Property συμμετείχε στο 15ο Red Business Forum, που διεξήχθη στις 9-10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, με θέμα τις προοπτικές και τις προκλήσεις για την αγορά ακινήτων, μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία. Τη Noval Property εκπροσώπησαν ο CEO της εταιρείας, κ....

Η Noval Property συμμετείχε στο Delphi Economic Forum VII – New Realities

Η Noval Property συμμετείχε φέτος, για πρώτη φορά, στο Delphi Economic Forum VII το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Απριλίου υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στο Forum που συγκέντρωσε το εγχώριο αλλά και...

Διάκριση της Noval Property για την έκδοση του πράσινου ομολόγου της από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Noval Property  έλαβε τιμητική διάκριση από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση του πρώτου της Πράσινου Κοινού Ομολογιακού της Δανείου στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου. Με τη διάκριση αυτή, επισφραγίζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος που η εταιρεία...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 413,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31.12.2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com Η...