Επιλογή Σελίδας

Η Noval Property επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των κτηρίων της μέσω της Τέχνης

Παρουσίαση της γλυπτικής σύνθεσης “Gentility” της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου, στο κτήριο γραφείων “Butterfly” της Noval Property Μια εκδήλωση με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα πραγματοποίησε η Noval Property στο κτήριο γραφείων της “Butterfly” στο Χαλάνδρι....

Η Noval Property απέκτησε νέο ακίνητο στο Μαρούσι

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε αδόμητο οικόπεδο επιφάνειας 378,22 τ.μ., επί της συμβολής των οδών Χειμάρας και Υμηττού στο Μαρούσι, το οποίο θα συνενωθεί με υφιστάμενη ιδιοκτησία και θα σχηματίσουν ένα ενιαίο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.542,51 τ.μ. Στο...

Προχωρά η εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο Αθηνών με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των €500 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 23,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023

Βασικά μεγέθη πρώτου εξαμήνου 2023 Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων[1] και συμμετοχών 524 εκατ. ευρώ την 30.06.2023 με αύξηση 29 εκατ. ευρώ (6%) σε σχέση με την 31.12.2022 Εσωτερική λογιστική αξία 387 εκατ. ευρώ την 30.06.2023 με αύξηση 21 εκατ. ευρώ...

Ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property στις 30.06.2023

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 30η Ιουνίου 2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα...

Πώληση Ακινήτου στη Μάνδρα Αττικής

Η Noval Property ανακοινώνει την πώληση ενός οικιστικού ακινήτου επιφάνειας 87,71 τ.μ. επί οικοπέδου 500,40 τ.μ. στη θέση «Τρίγωνο ή Γεφύρι», του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος...

Αποφάσεις της από 20.06.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 20.06.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 3  περ. α και 11...