Επιλογή Σελίδας

Noval Property: Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ για το 2022

Βασικά μεγέθη χρήσης 2022 Έσοδα από μισθώματα 24,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 12,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,2 εκατ. ευρώ (32,8%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ έναντι...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022 Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,...

Η Noval Property απορρόφησε δύο 100% θυγατρικές εταιρίες της

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ...

Λήξη δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των...

Η Noval Property απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι. Το πρώτο αφορά οικόπεδο με επιφάνεια 1.543,13 τ.μ., επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο οποίο υπάρχει διώροφο κτήριο (υπόγειο, ισόγειο & Α΄ όροφος) συνολικής δομημένης επιφάνειας 945,3 τ.μ.....

H Noval Property πραγματοποίησε ένα διήμερο αφιερωμένο στην προστασία της θάλασσας και των ακτών σε συνεργασία με την All For Blue

Η Noval Property, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και ομάδα εργαζομένων στο πράσινο, πιστοποιημένο κατά BREEAM Ιn-Use, εμπορικό πάρκο “Mare West” που έχει στην Κόρινθο, πραγματοποίησε ένα διήμερο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό...