Κατάσταση Επενδύσεων της Noval Property κατά την 31.12.2020

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31.12.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα...

Δελτίου Τύπου: Η Noval Property αποκτά το 100% του εμπορικού κέντρου River West και της υπεραγοράς Ikea στη Λεωφόρο Κηφισού

Η Noval Property αποκτά το 100% του εμπορικού κέντρου River West και της υπεραγοράς Ikea στη Λεωφόρο Κηφισού. Παράλληλα, με το κτήριο The Orbit επιτυγχάνει την πρώτη πιστοποίηση κτηρίου στην Ελλάδα κατά Leed v4 for Core & Shell στο επίπεδο Platinum Αθήνα, 10...

Δελτίου Τύπου: Πολλαπλές βραβεύσεις για την Noval Property

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 Η NOVAL PROPERTY έλαβε πολλαπλές διακρίσεις στα Commercial Property Awards 2020 και στα Fire & Emergency Excellence Awards 2020 που διοργάνωσε η Boussias Communications με τη συνδρομή ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής που απαρτίζεται από...

Δελτίου Τύπου: Κατάσταση Επενδύσεων της Noval Property κατά την 31.12.2019

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31.12.2019, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα...