Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Ποσοστών Συμμετοχής

Ανακοίνωση αναφορικά με το συνολικό ποσό του Mετοχικού Kεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό των Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Ανακοίνωση Κράτους – Μέλους Προέλευσης

Ανακοίνωση Διορισμού Ειδικών Διαπραγματευτών

Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για την Έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς

Ανακοίνωση – Τιμή Διάθεσης

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Προς Το Επενδυτικό Κοινό

Ανακοίνωση – Λήξη 5ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

Ανακοίνωση Αγοράς Στόχου

Ανακοίνωση – Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 22.05.2024

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

Ανακοίνωση – Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχετικά Με Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση – Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

Ορθή Επανάληψη – Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

Ανακοίνωση – Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Πώληση χώρων γραφείων στην Αθήνα

Ανακοίνωση – Λήξη 4ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

Πώληση Ακινήτου στα Ιωάννινα

Η Noval Property και η EBRD υπέγραψαν ομολογιακό δάνειο €10,5 εκατ.

Παράταση Προθεσμίας Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Noval Property απέκτησε νέο ακίνητο στο Μαρούσι

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 23

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

Ανακοίνωση – Λήξη 3ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Λήξη 2ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου 30.11.2022

Ανακοίνωση – Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του GREEN BOND

Ανακοίνωση – Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 22

Ανακοίνωση – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Ανακοίνωση – Παράταση Προθεσμίας Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοίνωση Επί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Λήξη 1ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου 31.05.2022

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ

Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση για την προβολή του εταιρικού ομολόγου στην πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet 21.01.2021

Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημοσίας Προσφοράς των Ομολογιών της «Νοβάλ Πρόπερτυ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» 06.12.2021

Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης και Χρήση Αντληθέντων 06.12.2021

Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τελικής Απόδοσης και του Επιτοκίου των Ομολογιών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό χωρίς εύρος

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχo