Επιλογή Σελίδας

Επενδυτική Στρατηγική

Η Noval Property στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της μέσω, μεταξύ άλλων:

  • της αποτελεσματικής διαχείρισης και περαιτέρω αξιοποίησης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της,
  • της ενίσχυσης και του εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της με υψηλής ποιότητας νέα ακίνητα διαφόρων εμπορικών χρήσεων, και
  • του σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αξιοποίησης και ανάπλασης ακινήτων σε σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις με διεθνείς προδιαγραφές βιωσιμότητας, σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.