Επιλογή Σελίδας

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε αδόμητο οικόπεδο επιφάνειας 378,22 τ.μ., επί της συμβολής των οδών Χειμάρας και Υμηττού στο Μαρούσι, το οποίο θα συνενωθεί με υφιστάμενη ιδιοκτησία και θα σχηματίσουν ένα ενιαίο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.542,51 τ.μ.
Στο εν λόγω ενιαίο οικόπεδο, η Noval Property, κατασκευάζει ήδη νέο, σύγχρονο κτήριο γραφείων, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές του βιοκλιματικού και έξυπνου σχεδιασμού, ενώ σχεδιάζεται και η πιστοποίησή του κατά LEED στο επίπεδο Gold. Παραμένοντας πρωτοπόρος στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, η Noval Property επιβεβαιώνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της.
Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 425 χιλιάδες ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
Η Noval Property, προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, συνεχίζει να αναπτύσσει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της, επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ποιοτικών, σύγχρονων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων γραφείων, που βρίσκονται σε βασικούς άξονες συγκέντρωσης επαγγελματικών ακινήτων, όπως στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και υπεραξία για τους συμμετόχους της.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο στις 30.06.2023 περιελάμβανε 62 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 470.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 30.06.2023 ήταν 516 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον τομέα ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.