Επιλογή Σελίδας

Η Noval Property συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης που διοργανώθηκε από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Στον θεματικό άξονα του συνεδρίου που αφορούσε τις «Επενδύσεις σε Πληθωριστικό Περιβάλλον», επικεντρώθηκε και η συζήτηση του πάνελ όπου συμμετείχαν  επικεφαλής των ελληνικών Α.Ε.Ε.Α.Π. Τη Noval Property εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, CEO της Εταιρείας.

Ο κ. Καπετανάκος αναφερόμενος στη στρατηγική  που ακολουθεί η Noval Property δήλωσε: «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα διατηρούμε ισχυρή την κεφαλαιακή μας διάρθρωση».

Αναλυτικότερα, για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας ο κ. Καπετανάκος επεσήμανε: «Εργαζόμαστε εντατικά για την κατασκευή βιώσιμων κτηρίων. Δεν μένουμε όμως μόνο στην περιβαλλοντική τους πιστοποίηση, αλλά μεριμνούμε για τον σχεδιασμό τους, ώστε να είναι ευέλικτος και ανθεκτικός στο χρόνο, δηλαδή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μισθωτών, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και το γενικότερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, που αλλάζει ραγδαία στο εξωτερικό και σταδιακά στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε στην ανακατασκευή ενός παλαιού κτηρίου γραφείων που αποκτήσαμε στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι και τη μετατροπή του σε πρωτοπόρο κτήριο γραφείων που θα έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα κατά τη λειτουργεία του στην Ελλάδα».

Ακόμα ο κ. Καπετανάκος αναφέρθηκε στη διαδικασία εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προχωρά σε συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά με τη Noval Property

Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο στις 30.06.2023 περιελάμβανε 62 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 470.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 30.06.2023 ήταν 516 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον τομέα ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com