Επιλογή Σελίδας

Press Corner

Noval Property: Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ για το 2022

Βασικά μεγέθη χρήσης 2022 Έσοδα από μισθώματα 24,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 12,8 εκατ. ευρώ με αύξηση 3,2 εκατ. ευρώ (32,8%) σε σχέση με τη χρήση 2021 Καθαρά κέρδη 24,5 εκατ. ευρώ έναντι...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 486,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2022 Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,...

Η Noval Property απορρόφησε δύο 100% θυγατρικές εταιρίες της

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ...

Λήξη δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των...

Η Noval Property απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι. Το πρώτο αφορά οικόπεδο με επιφάνεια 1.543,13 τ.μ., επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο οποίο υπάρχει διώροφο κτήριο (υπόγειο, ισόγειο & Α΄ όροφος) συνολικής δομημένης επιφάνειας 945,3 τ.μ.....

H Noval Property πραγματοποίησε ένα διήμερο αφιερωμένο στην προστασία της θάλασσας και των ακτών σε συνεργασία με την All For Blue

Η Noval Property, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και ομάδα εργαζομένων στο πράσινο, πιστοποιημένο κατά BREEAM Ιn-Use, εμπορικό πάρκο “Mare West” που έχει στην Κόρινθο, πραγματοποίησε ένα διήμερο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό...

Η Noval Property με δυναμική παρουσία στο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo

Η Noval Property συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo 2022 που πραγματοποιήθηκε φέτος για 23η χρονιά. Βασικοί άξονες του συνεδρίου αποτέλεσαν η συνεισφορά του κλάδου των ακινήτων στην κλιματική ουδετερότητα των πόλεων, η ανάπτυξη των περιβαλλοντικά φιλικών...

Η Noval Property απέκτησε νέο κτήριο γραφείων στο Μαρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Το συγκεκριμένο κτήριο, συνολικής δομημένης επιφάνειας 6.636 τ.μ., θα...

Noval Property: Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 και καθαρά κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022

Βασικά μεγέθη πρώτου εξαμήνου 2022 • Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 30,9 εκατ. ευρώ (5,4%) σε σχέση με την 31.12.2021 • Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών 465 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 40,9 εκατ. ευρώ...

Mare West: Το πρώτο «πράσινο» εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση περιβαλλοντικής επίδοσης

Το Εμπορικό Πάρκο Mare West, της Noval Property, πιστοποιήθηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική βαθμονόμηση BREEAM In-Use Commercial v6. Ειδικότερα, το Κτήριο Β του Εμπορικού Πάρκου Mare West πιστοποιήθηκε στο επίπεδο “Very Good” και το Κτήριο Α στο επίπεδο...