Επιλογή Σελίδας

Press Corner

Λήξη δεύτερης (2ης) Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των...

Η Noval Property απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε δύο ακίνητα στο Μαρούσι. Το πρώτο αφορά οικόπεδο με επιφάνεια 1.543,13 τ.μ., επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο οποίο υπάρχει διώροφο κτήριο (υπόγειο, ισόγειο & Α΄ όροφος) συνολικής δομημένης επιφάνειας 945,3 τ.μ.....

H Noval Property πραγματοποίησε ένα διήμερο αφιερωμένο στην προστασία της θάλασσας και των ακτών σε συνεργασία με την All For Blue

Η Noval Property, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και ομάδα εργαζομένων στο πράσινο, πιστοποιημένο κατά BREEAM Ιn-Use, εμπορικό πάρκο “Mare West” που έχει στην Κόρινθο, πραγματοποίησε ένα διήμερο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό...

Η Noval Property με δυναμική παρουσία στο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo

Η Noval Property συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo 2022 που πραγματοποιήθηκε φέτος για 23η χρονιά. Βασικοί άξονες του συνεδρίου αποτέλεσαν η συνεισφορά του κλάδου των ακινήτων στην κλιματική ουδετερότητα των πόλεων, η ανάπτυξη των περιβαλλοντικά φιλικών...

Η Noval Property απέκτησε νέο κτήριο γραφείων στο Μαρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Η Noval Property ανακοινώνει ότι απέκτησε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, κτήριο γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, πρώην ιδιοκτησίας της HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Το συγκεκριμένο κτήριο, συνολικής δομημένης επιφάνειας 6.636 τ.μ., θα...

Noval Property: Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 και καθαρά κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022

Βασικά μεγέθη πρώτου εξαμήνου 2022 • Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 30,9 εκατ. ευρώ (5,4%) σε σχέση με την 31.12.2021 • Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών 465 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 40,9 εκατ. ευρώ...

Mare West: Το πρώτο «πράσινο» εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση περιβαλλοντικής επίδοσης

Το Εμπορικό Πάρκο Mare West, της Noval Property, πιστοποιήθηκε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική βαθμονόμηση BREEAM In-Use Commercial v6. Ειδικότερα, το Κτήριο Β του Εμπορικού Πάρκου Mare West πιστοποιήθηκε στο επίπεδο “Very Good” και το Κτήριο Α στο επίπεδο...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 455,5 εκατ. ευρώ στις 30.06.2022

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 30.06.2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com....

Νέα πιστοποίηση της Noval Property για το κτήριο γραφείων “Butterfly”

Το πρώτο κτήριο στην Ελλάδα με πιστοποίηση WiredScore Η Noval Property,  παραμένοντας σταθερή στις δεσμεύσεις της για την ανάπτυξη πράσινων και έξυπνων κτηρίων, έλαβε νέα πιστοποίηση για το κτήριο γραφείων “Butterfly” στο Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα, το “Butterfly”...

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της Noval Property

Δημοσίευση 1ου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI 2021) και την European Public Real Estate Association (EPRA) Η Noval Property δημοσιεύει τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της...