Επιλογή Σελίδας

Press Corner

Η Noval Property συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης 2022

Η Noval Property συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.). Βασικοί άξονες του συνεδρίου ήταν οι θετικές προκλήσεις που εμφανίζει η...

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000,...

Η Noval Property συμμετείχε στο Red Business Forum 2022

Η Noval Property συμμετείχε στο 15ο Red Business Forum, που διεξήχθη στις 9-10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, με θέμα τις προοπτικές και τις προκλήσεις για την αγορά ακινήτων, μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία. Τη Noval Property εκπροσώπησαν ο CEO της εταιρείας, κ....

Η Noval Property συμμετείχε στο Delphi Economic Forum VII – New Realities

Η Noval Property συμμετείχε φέτος, για πρώτη φορά, στο Delphi Economic Forum VII το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Απριλίου υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στο Forum που συγκέντρωσε το εγχώριο αλλά και...

Noval Property: Καθαρά κέρδη 35,2 εκατ. ευρώ για το 2021

Η Noval Property ανακοινώνει ότι τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020. Κατά τη δεύτερη δωδεκάμηνη χρήση της (01.01.2021 – 31.12.2021), η Noval Property παρουσίασε έσοδα από...

Διάκριση της Noval Property για την έκδοση του πράσινου ομολόγου της από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Noval Property  έλαβε τιμητική διάκριση από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έκδοση του πρώτου της Πράσινου Κοινού Ομολογιακού της Δανείου στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου. Με τη διάκριση αυτή, επισφραγίζεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος που η εταιρεία...

Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property σε 413,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31.12.2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com Η...

Αναχρηματοδότηση ΟΔ από κεφάλαια του GREEN Bond

Η ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής «Η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 31η Ιανουαρίου 2022 προέβη στην ολοσχερή αναχρηματοδότηση του από 23.07.2020 μακροπρόθεσμου Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας και της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK...

Απόκτηση πρώην ακινήτου Kodak στο Μαρούσι

Η Noval Property ανακοινώνει ότι μέσω της εταιρείας «THE GRID Α.Ε.» (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Brook Lane Capital) απέκτησε, μετά από διαδικασία ανάδειξης πλειοδότη και δυνάμει της υπ’ αρ. 1417/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οικόπεδο...