Επιλογή Σελίδας

Κηφισίας 199 Κτήριο Γραφείων

Λεωφόρος Κηφισίας 199 – Συνολική Επιφάνεια 2.074,11 τ.μ.

Κτήριο γραφείων.

Το έργο αφορά την ανακατασκευή παλαιού επαγγελματικού ακινήτου και τη μετατροπή του σε νέο καινοτόμο κτήριο γραφείων, με πολύ χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Μια σύγχρονη ανάπτυξη ενός κτηρίου που θα ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, ενώ θα παραμένει ανθεκτικό στην υιοθέτηση των αναδυόμενων τάσεων και απαιτήσεων. Η ευέλικτη δομή του θα ταιριάζει με τις ανάγκες διαφορετικών μισθωτών που θα επωφεληθούν από την προηγμένη σχεδίασή του. Η ενσωμάτωση φυσικών στοιχείων και βιώσιμων πρακτικών στοχεύει στην προώθηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενισχύει την υγεία και ευεξία των εργαζομένων.

Αναμενόμενη Πιστοποίηση LEED Gold, Net Zero Carbon, Fitwel
GBA: 6,700 sqm
Credits: Divercity Architects