Επιλογή Σελίδας

Η πόλη είναι κάτι παραπάνω από κτήρια και δρόµους. Είναι µια
ιστορία µε αρχή – χωρίς τέλος. Μία ιστορία που τώρα ξαναγράφεται. Για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία. Ας την κάνουµε λίγο πιο «πράσινη», λίγο πιο «έξυπνη». Γιατί η πόλη µας είναι η ζωή µας.

Η NOVAL PROPERTY, θυγατρική της VIOHALCO, είναι η 2η µεγαλύτερη Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα βάσει του ενεργητικού το οποίο ανέρχεται σε €620 εκατ. µε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 62 ακινήτων, συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 470.000 τ.µ. (30.06.2023).