Επιλογή Σελίδας

Συνοπτική Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου

Η Noval Property διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο διαχειρίζεται, αναπτύσσει και επεκτείνει, στοχεύοντας σε ανταγωνιστικές αγοραίες τιμές ενοικίασης, σε υψηλής εμπορευσιμότητας και αισθητικής κτήρια, καθώς και στη σύνδεση της αγοράς ακινήτων με την αξία ενοικίασής τους.

Το ισορροπημένο μείγμα του χαρτοφυλακίου, ενισχύεται τόσο από τη σημαντική γεωγραφική διασπορά των ακινήτων της Εταιρίας, όσο και από την ίδια τη δομή του, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, οικιστικά και τουριστικά ακίνητα, καθώς και βιομηχανικά κτήρια. Η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property την κατατάσσει δεύτερη ανάμεσα στις υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Α.Π. της Ελλάδας.