Επιλογή Σελίδας

Αρχές – Αξίες

Διαφάνεια – Λειτουργούμε με διαφάνεια και ακεραιότητα και ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς μας. Γνωρίζουμε ότι για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη πρέπει να αποδεικνύεις διαρκώς ότι την αξίζεις.

Βιώσιμη ανάπτυξη – Για εμάς η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνώνυμη της διαρκούς εξέλιξης και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με γνώμονα τις αρχές της. Επιδιώκουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους, φροντίζοντας να βρισκόμαστε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων.

Αξιοπιστία  –  Μέσα από την αξιοπιστία θωρακίζουμε τη σχέση μας με τους μετόχους μας, τους συνεργάτες μας, την κοινωνία.  

Υπευθυνότητα –  Πιστεύουμε  ότι η επιτυχία πρέπει να συμβαδίζει πάντα με το υπεύθυνο επιχειρείν. Η υπευθυνότητα διέπει πάντα τις σχέσεις μας απέναντι σε όλους εκείνους που επηρεάζουμε μέσα από τη δραστηριότητά μας.