Επιλογή Σελίδας

Η Noval Property συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo 2022 που πραγματοποιήθηκε φέτος για 23η χρονιά. Βασικοί άξονες του συνεδρίου αποτέλεσαν η συνεισφορά του κλάδου των ακινήτων στην κλιματική ουδετερότητα των πόλεων, η ανάπτυξη των περιβαλλοντικά φιλικών κτηρίων, η εκ νέου αξιοποίηση κατοικιών και βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα, καθώς και τα έργα ανάπλασης. Τη Noval Property εκπροσώπησαν ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και η κα. Τζένη Μουρούσια, Επικεφαλής Διεύθυνσης Επενδύσεων & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
Ο κ. Καπετανάκος συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο: “Regeneration Projects, Green Buildings and Sustainability in changing conditions”, μαζί με τους διεθνείς ομιλητές, κα. Andreea Moraru, Regional Head Director Greece & Cyprus της EBRD και τον κ. Michael Jones, Senior Partner & Deputy Head of Studio της Foster + Partners. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Ρουσάνογλου, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή».
Στην ομιλία του ο κ. Καπετανάκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Noval Property, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία από τα πρώτα της βήματα έχει ευθυγραμμίσει το πλάνο ανάπτυξης των έργων της, με τις πιο σύγχρονες τάσεις στον τομέα των ακινήτων. Το γεγονός αυτό, την έχει καταστήσει πρωτοπόρο στην ελληνική αγορά, όσον αφορά την ανάπτυξη πράσινων κτηρίων, τη μετατροπή του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος σε σύγχρονο και βιώσιμο, καθώς και τις αστικές αναπλάσεις. H Noval Property επενδύει σε κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πάρκα, logistics, ξενοδοχεία και κατοικίες. Πάνω δε από το 25% του χαρτοφυλακίου της αποτελείται ήδη από κτήρια με πράσινες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, όπως LEED και BREEAM In-Use. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα κτήρια γραφείων “The Orbit” και “Butterfly” στην Αθήνα, αλλά και το εμπορικό πάρκο Mare West στην Κόρινθο, το οποίο είναι το πρώτο πράσινο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Καπετανάκος τόνισε πως κάθε κτήριο, κάθε έργο δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να συμβάλει στον βιώσιμο μετασχηματισμό.
Η κ. Μουρούσια, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο: “The future of office investments in a green digital world”, μαζί με διακεκριμένα στελέχη της αγοράς των ακινήτων. Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Στεφανία Σούκη, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Η κ. Μουρούσια αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κτηρίων γραφείων, με βάση τις μελλοντικές τάσεις και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών. Παράλληλα, τόνισε πως για την ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων γραφείων είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται ορισμένες βασικές αρχές (βιοκλιματικές, πράσινες και βιοφιλικές), προκειμένου το αποτέλεσμα που θα προκύψει, να ενισχύει το well-being των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Noval Property αποτελούν τα υφιστάμενα κτήρια γραφείων “The Orbit” και “Butterfly”, καθώς και τα κτήρια γραφείων στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak, πρώην κτήριο HELLENiQ ENERGY, Χειμάρρας) που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

2 Νοεμβρίου 2022

Σχετικά με τη Noval Property
Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο στις 30.06.2022 περιελάμβανε 61 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων και 5 μέσω δύο κατά 100% θυγατρικών της Noval Property) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 462.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 30.06.2022 ήταν 455,5 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.